Клименко Валерій Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ «Івагропром»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинені службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет держави засобів з особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомостей, іншому підроблення документів, а також складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 191 250 грн. з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах усіх форм власності строком на 1 (один) рік, з конфіскацією всього особисто приналежного йому майна.
Дата судового рішення: 2012-09-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.