Березанський Володимир Анатолійович

0

Місце роботи: ПП
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Березанський В.А., з корисливих мотивів вчинив замах на підбурювання до дачі хабара посадовій особі, а також отримав правомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип часткового складання призначених покарань, остаточно призначити Березанському Володимиру Анатолійовичу покарання у вигляді штрафу в розмірі 765 (семисот шістдесяти п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 13 005 (тринадцять тисяч п'ять) гривень 00 копійок.
Дата судового рішення: 2012-08-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.