Денис Андрій Іванович

0

Місце роботи: Першотравневий РВ УМВСУ в Чернівецькій області
Посада: начальник сектору карного розшуку
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади або службових повноважень, за кваліфікуючими ознаками: перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, якщо воно супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями та будучу службовою особою, своїми умисними діями вчинив злочин – одержання хабара, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання Денису Андрію Івановичу у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією майна за винятком житла та на підставі ст. 54 КК України позбавити Дениса Андрія Івановича звання капітана міліції.
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.