Марченко Валерій Миколайович

0

Місце роботи: Адвокат
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в одержанні хабара у значному розмірі особою яка займає відповідальне становище за виконання в інтересах того, хто дає хабара дій із використанням наданої особі влади.
Вид покарання (стягнення): МАРЧЕНКО Валерія Миколайовича визнати винним та призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України у виді позбавлення волі на строк п»ять років з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 (три) роки. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити Марченко В.М. від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.
Дата судового рішення: 2012-08-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.