Бережний Андрій Миколайович

0

Місце роботи: ПП «Фауна — плюс»
Посада: керівник
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення; Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 8 500 гривень.
Дата судового рішення: 2014-02-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.