Горбань Сергій Іванович

0

Місце роботи: РГВ ВП «Шахта« Південнодонбаська № 3 »ДП« ДВЕК »
Посада: начальник дільниці
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інших особистих інтересах, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, і службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити Горбань Сергію Івановичу покарання у вигляді позбавлення волі на термін 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими фунцкціямі на термін 1 (один) року. На підставі ст.75 КК України звільнити Горбань Сергія Івановича від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.