Савельєв Олег Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Тріумф Груп»
Посада: Генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна, ввіреного особі, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем; внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомість посадовою особою.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 70 КК України по сукупності злочинів, шляхом часткового додавання призначених покарань, остаточно визначити до відбування Савельєву О.В. два роки один місяць позбавлення волі, без позбавлення права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади. У силу ст. 75 КК України звільнити засудженого Савельєва О.В. від відбування призначеного покарання, якщо він протягом установленого судом випробного терміну тривалістю один рік на вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки у відповідності зі ст. 76 КК України — повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання й місця роботи.
Дата судового рішення: 2012-05-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.