Жуков Володимир Петрович

0

Місце роботи: КРУ в Донецькій області
Посада: Заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Замах на одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, у значному розмірі та інші злочини, що повязані з перевищення влади або службових повноважень.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України, по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Жукову Володимиру Петровичу покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права займати посади в державних органах строком на 3 (три) роки. У відповідності зі ст. ст. 75-76 КК України звільнити Жукова Володимира Петровича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном на 3 (три) роки, поклавши на нього обов'язок, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України на постійне місце проживання, без дозволу кримінально-виконавчої інспекції й з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію, згідно їх графіка.
Дата судового рішення: 2012-05-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.