Гречаний Віктор Петрович

0

Місце роботи: ТОВ "Чугуївске районне ремонтно-експлуатаційне підприємство"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем і як службове підроблення , тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд остаточно визначає покарання засудженому Гречаному В.П. у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на 2(два) роки. У відповідності зі ст.ст.75,76 КК України засудженого Гречаного Віктора Петровича від відбування призначеного покарання звільнити з випробуванням, установивши йому випробний термін в 1(один) рік і зобов'язавши не виїжджати на постійне місце проживання за межі України без згоди органів кримінально-виконавчої системи, повідомляти про зміну місця проживання й роботи, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.