Андрійович Андрій Мирославович

0

Місце роботи: МПП «Аглобуд»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Підсудний Андрійович А.М. будучи службовою особою, вчинив зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. А також, вчинив службове підроблення, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості і затвердив дані документи підписами та печаткою, а також видав завідомо неправдиві документи
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточне покарання Андрійовичу А.М. визначити штраф в розмірі 8000 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.