Козій Антон Миколайович

0

Місце роботи: Драгомирчанська сільська рада
Посада: депутат.
Склад корупційного правопорушення: Будучи зобов'язаний подати у строк до 01.04.2012 року декларацію про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік за встановленою законом формою до місцевої ради, не виконав обов’язку щодо своєчасного подання декларації
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.