Логінов Олег Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ «Агроімпекс-ПЛЛ»
Посада: директор та головний бухгалтеро
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіціційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Логінову О.В., покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень та адміністративно-господарчих функцій строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-03-22
Номер судового рішення: 1-505/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.