Василинець Василь Михайлович

0

Місце роботи: ТОВ «Закарпатполіметали»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перешкоджання виконанню ухвали суду, що набрала законної сили, вчинене службовою особою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом повного поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Василинцю Василю Михайловичу три роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно — розпорядчих обов'язків строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Василинця Василя Михайловича від призначеного основного покарання якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-06-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.