Іванов Сергій Аркадійович

0

Місце роботи: Червонозаводська районна рада м.Харкова
Посада: Головний спеціаліст відділу по соціальних і гуманітарних питаннях
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, шахрайство, замах на підбурювання до дачі хабара посадовій особі
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.75 КК України Іванова Сергія Аркадійовича від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробним терміном на 1 (один) рік, зобов'язавши його згідно зі ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виконавчої системи, повідомляти органі кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання.
Дата судового рішення: 2011-12-13
Номер судового рішення: 1-94/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.