Дорошенко Олександр Ігорович

0

Місце роботи: ПП "Лікмардс”
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах
Вид покарання (стягнення): Відповідно вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в прибуток Держави 17000 грн з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно розпорядчою діяльністю на строк 1 рік. Відповідно ст. 53 КК України виплату штрафу розстрочити на 6 місяців після набрання вироком законної сили
Дата судового рішення: 2012-07-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.