Кулівець Віталій Михайлович

0

Місце роботи: Селянське (фермерське) господарство «Успіх»
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання посадовою особою службового становища, що спричинило тяжкі наслідки (тобто заподіяння матеріальної шкоди у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян); використання завідомо підробленого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Кулівець В.М. остаточне покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України Кулівець В.М. від відбування покарання звільнити з випробувальним терміном 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-11-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.