Бублик Юрій Васильович

0

Місце роботи: Ковалівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним чи громадським інтересам та як умисні дії, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні та видачі завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити покарання у вигляді 3 ( трьох ) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими функціями строком на 3 ( три ) роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання з випробуванням на 1 ( один ) рік, якщо протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов»язки.
Дата судового рішення: 2012-02-22
Номер судового рішення: 1-286/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.