Козак Ліліана Миколаївна

0

Місце роботи: ВДВС Івано-Франківського МУЮ
Посада: старший державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам; а також службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Козак Л.М. покарання – 5000 (п’ять тисяч) гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій представника влади, та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-22
Номер судового рішення: 0907/1214/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.