Коробочкін Дмитро Юрійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в перевищенні влади і службових повноважень, тобто пособництво в умисному вчиненні посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих йому прав або повноважень, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам, інтересам юридичних осіб; пособництво у вчиненні службового підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів; пособництво в зловживанні владою і службовим становищем, тобто пособництво в умисному, з корисливих спонукань і в інтересах третіх осіб використання посадовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним і громадським інтересам; пособництво в одержанні посадовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар дій з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням хабара
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.