Костромцов Ігор Миколайович

0

Місце роботи: Малоріченська сільська рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою і службовим становищем, тобто умисне, з корисливих спонукань і в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих осіб, державним та громадським інтересам; закінчений замах на одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади, поєднане з вимаганням хабара, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне положення, в особливо великому розмірі; перевищення влади і службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих йому прав або повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним, громадським інтересам, інтересам юридичних осіб; службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів; ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції 2001 року) – одержання посадовою особою, яка займає відповідальне становище, в якому б то не було вигляді хабара за виконання в інтересах дає хабар дій з використанням наданої службового становища, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням хабара, повторно
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у вигляді дев'яти років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки з конфіскацією всього майна, що є його власністю
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.