Салій Василь Петрович

0

Місце роботи: ПП «Монолітпромбуд»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також внесенні службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання –6000 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків на строк два роки.
Дата судового рішення: 2012-03-23
Номер судового рішення: 1-420/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.