Яцків Микола Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Яцків М.М. вчинив грубе порушення законодавства про працю та службове підроблення, тобто будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання — 1700 (одна тисяча сімсот) гривень штрафу без позбавлення права обіймати певні посади.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 0907/1-1086/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.