Фаринич Роман Васильович

0

Місце роботи: Сектор обслуговування індивідуального бізнесу відділу обслуговування клієнтів роздрібного банку відділення №15 ПАТ «Банку Фіанси та кредит»
Посада: економіст
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та службове підроблення, тобто внесення та складання службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю даних злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Фариничу Р.В. покарання у виді позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з діяльністю в банківській сфері, строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Фаринич Романа Васильовича від відбування основного покарання з іспитовим строком два роки та з покладенням на нього відповідно до п.2 та п.3 ст. 76 КК України обов’язку не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-02-01
Номер судового рішення: 1-111/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.