Бережний Олексій Павлович

0

Місце роботи: голова ФГ «Альфа»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивого документу та шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання службовою особою суб»єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою отримання дотації,
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, за ч. 1 ст. 222 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити Бережному Олексію Павловичу остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень.
Дата судового рішення: 2011-07-22
Номер судового рішення: 1-80/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.