Федченко Надія Григорівна

0

Місце роботи: директор ПВКП "Надія"
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Директор ПВКП "Надія" Федченко Н.Г., являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих мотивів, заволоділа державними коштами на загальну суму 52380,61 грн., чим державі була заподіяна матеріальна шкода, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): За ст. 191 ч.4 КК Україниу вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на три роки, за ст. 366 ч.2 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на два роки. На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення більш суворого покарання менш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на три роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Федченко Н.Г. від реального відбування приначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. Федченко Н.Г. за ст. 209 ч. 1 КК України виправдати за відсутністю в її діях складу злочину.
Дата судового рішення: 2011-07-06
Номер судового рішення: 1-43/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.