Гопін Борис Леонідович

0

Місце роботи: директор ТОВ «Сарнимясопром»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, спричинило тяжкі наслідки та умисні дії, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): По ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з наділенням організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 (два) роки; по ч. 2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з наділенням організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання по вказаних злочинах Гопіну Б.Л. шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з наділенням організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-07-18
Номер судового рішення: 1718/1-102/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.