Свиридов Сергій Михайлович

0

Місце роботи: «Сімферопольська дистанція шляху» ГП «Придніпровська залізниця»
Посада: шляховий майстер
Склад корупційного правопорушення: Свиридов С.М., будучи шляховим майстром ПД-19 Відділенського структурного підрозділу «Сімферопольська дистанція шляху» ГП «Придніпровська залізниця та, будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, будучи матеріально відповідальною особою, згідно договору про повну матеріальну відповідальності чинив розтрату, довіреного йому майна, а також вніс свідомо неправдиві відомість в офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання: за ст.191 ч.2 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на 1 рік; за ст. 366 ч.2 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади строком 2 року. Остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком 2 року.
Дата судового рішення: 2011-07-22
Номер судового рішення: 1-500/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.