Ятчук Леонід Віталійович

0

Місце роботи: Підприємство «Євростандарт»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Ятчук Л.В., з 19.10.- 7.12.2007 року, умисно, діючи в інтересах ТзОВ “Брифінг-Компані”, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ДП “Волиньторф” постійно закупляє мішки у виробників з міст Харькова та Житомира, 14 листопада 2007 року уклав договір купівлі-продажу № 257 з фіктивним підприємством ТзОВ “Брифінг-Компані” з м. Києва під керівництвом Мудрака С.В., підписав платіжне доручення № 1568 від 19 листопада 2007 року та перерахував з ДП “Волиньторф” 52 200 гривень на розрахунковий рахунок ТзОВ “Брифінг — Компані”, яке мішки “Біг-Бег” у кількості 1500 штук на суму 52 200 гривень до даного часу на ДП “Волиньторф” не поставило і ці кошти на розрахунковий рахунок ДП “Волиньторф” не повернуло, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): За ч. 3 ст. 191 КК України — 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 2 (два) роки; за ч. 2 ст. 364 КК України 4 — (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 2 (два) роки; за ч. 2 ст. 366 КК України — 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 2 (два) роки; На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточним покаранням Ятчука Л.В. визначити 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 3(три) роки.На підставі ст. 75 КК України засудженого Ятчука Л.В. від відбування призначеного йому покарання
Дата судового рішення: 2011-07-14
Номер судового рішення: 1-6/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.