Марункевич Іван Михайлович

0

Місце роботи: Оратівська районна громадська організація інвалідів з дитинства "Рось"
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи інших особистих інтересах або інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб ; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів
Вид покарання (стягнення): За ст.70 ч.1 КК України визначити Марункевичу Івану Михайловичу остаточну міру покарання у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки. За ст.70 ч.4, ст.72 КК України з врахуванням вироку від 08.07.2011 року постановленого Вінницьким районним судом Вінницької області за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 , ч. 2 ст. 222 КК України визначити остаточну міру покарання Марункевичу Івану Михайловичу у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки. У відповідності до ст. 75 КК України від призначеного покарання у виді 5 років позбавлення волі Марункевича Івана Михайловича звільнити, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-03-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.