Денисенко Ігор Данилович

0

Місце роботи: ПП "Дід і Ко"
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей і інша підробка документів; внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, що заподіяло тяжкі наслідки; заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): Звільнити Денисенка Ігоря Даниловича від відбування покарання, призначеного вироком Сніжнянського міського суду Донецької області від 11 жовтня 2013 року, на підставі пункту «г» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році».
Дата судового рішення: 2014-06-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.