Бобух Іван Павлович

0

Місце роботи: Державна екологічна інспекція у Черкаській області
Посада: головний спеціаліст – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Черкаської області відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне використання особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди інтересам громадян та держави; службове підроблення, тобто внесення особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття Бобуху І.П. покарання у вигляді арешту строком на 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 1 рік 6 місяців, зі штрафом 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із застосування спеціальної конфіскації. На підставі п. «г» ст. 1 ЗУ «Про амністію у 2014 році » звільнити обвинуваченого Бобуха І.П. від призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2014-11-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.