Писарчук Богдан Віталійович

0

Місце роботи: АЗС "Автозаправна станція "Старовойтове 1"
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Від відбування призначеного судом основного та додаткового покарання на підставі п. «в» ст.1, 9, 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» Писачука Богдана Віталійовича звільнено
Дата судового рішення: 2014-05-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.