Мосолов Олександр Павлович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та обіцяє неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.
Вид покарання (стягнення): Покарання у вигляді штрафу у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250,00 грн. (Чотири тисячі двісті п’ятдесят грн.).
Дата судового рішення: 2013-07-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.