Шейдер Олег Вільгельмович

0

Місце роботи: КП «Качинський оазис»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційний документ свідомо неправдивих відомістей, інше підроблення офіційних документів; замах на присвоєння чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, однак злочин не був доведений до кінця із причин, що не залежать від його волі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Шейдер О.В. від відбування основного покарання з випробуванням, випробний термін установити на 1 рік, а у відповідності зі ст.76 КК України зобов'язати Шейдер О.В. повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-12-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.