Кувіла Лариса Сергіївна

0

Місце роботи: Романковецьке відділення ПАТ КБ «Приватбанк»
Посада: керуюча
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, яке спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Кувілі Ларисі Сергіївні остаточну міру покарання — 5 (п’ять) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням органі-заційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки з сплатою штрафу в розмірі 500 (п’ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену Кувілу Ларису Сергіївну від відбу-вання основної міри покарання з випробуванням, якщо вона протягом трьохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов’язки. У відповідності до ст.76 ч.1 п.2,3,4 КК України покласти на засуджену Кувілу Ларису Сергіївну обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-12-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.