Передерій Владислав Олегович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Передерій В.О. вчинив пособництво у закінченому замаху на одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за невиконання дій з використанням наданої йому влади та службового становища.
Вид покарання (стягнення): Передерія Владислава Олеговича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції 2001 року), та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на три роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Передерія В.О. від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки. Згідно ст. 76 КК України зобов’язати Передерія В.О. протягом іспитового строку періодично з’являтися для реєстрації до органів кримінально-виконавчої системи та повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання та роботи
Дата судового рішення: 2012-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.