Передерій Олег Владиславович

0

Місце роботи: Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавської області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Передерій О.В., являючись службовою особою, що займає відповідальне становище, вчинив одержання хабара, за невиконання в інтересах того, хто дає хабара, дій з використанням службового становища, а також вчинив закінчений замах на одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, хабара за невиконання дій з використанням наданої йому влади та службового становища.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання 5 років 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на три роки з конфіскацією майна, крім житла, та на підставі ст. 54 КК України з позбавленням 12-го рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2012-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.