Медведєва Надія Іллєодоровна

0

Місце роботи: Селидовський МКРВ
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство); зловживання службовим становищем навмисне з корисливих спонукань використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду державним інтересам, вчинено працівником правоохоронних органів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70,72 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання більш м'якого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Медведєву Надію Іллєодоровну від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом випробного терміну 3 (три) роки не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-11-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.