Кримська Інаіда Іванівна

0

Місце роботи: ОП «Вуглеснаб»ДП «Красноармійськвугілля»
Посада: начальник відділу матеріально-технічного постачання
Склад корупційного правопорушення: Своїми діями вчинила службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки; своїми діями вчинила зловживання посадовою особою службовим становищем, тобто навмисне, в інтересах третіх осіб використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У порядку ст.70 ч.1, 2 КК України по сукупності злочинів визначити Кримській Інаіді Іванівні покарання шляхом часткового додавання призначених за кожний злочин по справжньому вирокові покарань і призначити їй остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки 2 (два) місяця й з штрафом у розмірі 520 (п'ятсот двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в сумарному грошовому вираженні становить 8840 (вісім тисяч вісімсот сорок) грн. На підставі ст.ст.75, 76 КК України Кримську І. І. звільнити від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі, установивши випробний термін тривалістю 2 (два) роки, якщо вона протягом випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладенні судом зобов'язання.
Дата судового рішення: 2013-01-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.