Коропова Олена Миколаївна

0

Місце роботи: Троїцьке територіально-медичне об'єднання
Посада: бухгалтер розрахункового відділу
Склад корупційного правопорушення: Cвоїми навмисними протиправними діями, вчинила розтрату чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб і навмисними протиправними діями, вчинила службове підроблення, тобто внесення в офіційний документ свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Короповій Олені Миколаївні, 09 липня 1973 року народження, покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі, із застосуванням до додаткової міри покарання ст. 69 КК України, без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України, звільнити засуджену Корпову О.М., від відбування основного заходу покарання з випробним терміном на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-12-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.