Мисюга Оксана Михайлівна

0

Місце роботи: Нижнівська сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Мисюга О.М., перебуваючи на посаді секретаря Нижнівської сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області, будучи службовою особою, неналежно виконувала свої службові обов’язки, через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та вчинила службове підроблення, тобто будучи службовою особою, внесла до офіційного документа завідомо неправдиві відомості та склала завідомо неправдивий документ.
Вид покарання (стягнення): Мисюгу Оксану Михайлівну на підставі вимог ч.5 ст.74, п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити від призначеного за ч.1 ст.367 КК України та ч.1 ст.366 КК України покарання, у зв’язку із закінченням строків давності.
Дата судового рішення: 2012-12-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.