Дудко Альберт Валерійович

0

Місце роботи: ПП «КПД Сервіс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Підроблення іншого документа, який видається або засвідчується громадянином – підприємцем і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинено по попередній змові групою осіб; використання свідомо підробленого документа; підробка документів на переклад або їх використання, вчинено повторно, по попередній змові групою осіб; зловживання повноваженнями, тобто навмисним, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки; внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складанням і видачею свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинання менш суворого основного й обов'язкового додаткового покарання більш суворим основним і додатковим покаранням, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) року з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Дудко Альберта Валерійовича від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, строком 3 (три) роки. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки підлягає реальному виконанню. Зобов'язати Дудко Альберта Валерійовича, згідно п.2 ч.1 ст.76 КК України, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-09-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.