Ображій Олена Анатоліївна

0

Місце роботи: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області
Посада: начальник відділу державної екологічної експертизи
Склад корупційного правопорушення: Ображій О.А. заволоділа чужим майном шляхом обману;підбурювання до давання хабара, та зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 369, ч.1 ст. 364 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та приєднання додаткових покарань, остаточно призначити Ображій О.А. покарання у виді штрафу в розмірі 5 100 (п»ять тисяч сто) грн., з позбавленням права займати посади, пов»язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов»язками в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 (два) роки та зі штрафом 4 250 ( чотири тисячі двісті п»ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-11-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.