Карапчук Марія Іванівна

0

Місце роботи: Управління Держкомзему у Рахівському районі
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покарання менш суворого, остаточно до відбуття покарання Карапчук М.І. призначити два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади керівника Рахівського районного відділу земельних ресурсів Закарпатської області строком на два роки без сплати штрафу. На підставі ст. 75 КК України звільнити Карапчук М.І. від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі встановивши іспитовий строк –два роки
Дата судового рішення: 2012-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.