Косова Наталія Іванівна

0

Місце роботи: КП «М–Маяк»
Посада: бухгалтер-касир
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, яке скоєне за попередньою змовою групою осіб; складання службовою особою завідомо помилкових офіційних документів, внесення в офіційні документи завідомо помилкових відомостей.
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинання менш строгого покарання більш строгим, остаточне покарання призначити у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, в закладах і організаціях будь-якої форми власності, в органах державної влади і місцевого самоврядування, строком на один рік шість місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити Косову Н.І. від відбування покарання, з випробуванням. Встановити випробний термін один рік.
Дата судового рішення: 2012-10-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.