Холмецький Сергій Васильович

0

Місце роботи: Конотопська ЦРЛ
Посада: лікар-пульмонолог на 0,75 ч. окладу та лікар-бронхоскопіст на 0,25 ч. окладу
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та одержання хабара у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Холмецькому Сергію Васильовичу покарання у вигляді штрафу в розмірі 12750 гривень з позбавленням права обіймати посади, які пов”язані з оформленням та видачею листків непрацездатності строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-04-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.