Адамович Віктор Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в одержанні хабара в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара
Вид покарання (стягнення): Позбавити Адамовича Віктора Володимировича п'ятого рангу державного службовця. На підставі ст. 75 КК України Адамовича Віктора Володимировича звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2-х /двох/ років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов’язки. Відповідно до п.п.2,3,4 ст.76 КК України протягом іспитового строку покласти на Адамовича В. В. такі обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Дата судового рішення: 2012-09-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.