Беспалий Михайло Миколайович

0

Місце роботи: Крутівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення та зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання у вигляді 1020 (однієї тисячі двадцяти) гривень штрафу в доход держави без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2011-11-03
Номер судового рішення: 1-346/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.