Мовчан Ніна Іванівна

0

Місце роботи: Кредитна спілка «Мелон»
Посада: керуюча
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим, остаточно призначити МОВЧАН Ніні Іванівні покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права займатися організаційно – розпорядчої та господарською діяльністю строком на один рік шість місяців. На підставі ст.75 КК України звільнити МОВЧАН Ніну Іванівну від відбування основного покарання протягом іспитового строку – один рік
Дата судового рішення: 2012-09-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.