Погосян Давид Оганесович

0

Місце роботи: 
Посада: Фізична особа – підприємець
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем і службове підроблення, тобто складання, видача посадовою особою свідомо неправильних офіційних документів, внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно обрати покарання у вигляді 2 років і 6 місяців обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на 1 рік і 6 місяців. У відповідності зі ст. 75 КК України засудженого Погосяна Д.О. від відбування основного покарання звільнити з випробним терміном на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-09-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.